Snart er Atriumhagen klar for innflytting, men éi leilegheit er framleis ledig

Både eigedomsmeklar og arkitekten er fornøgd med prosjektet på Lysthaugen i Førde. No har dei selt elleve av tolv bustader.