Her er det berre seks ledige leilegheiter igjen

Det er stor etterspurnad på dei nye leilegheitene i Hafstadparken: – Det har vore ein suksess!