Er dette ein gangveg? Nei, seier kommunen. Jo, seier naboane

Gangvegar kan ikkje byggast utan søknad og nabovarsel. Det er alle einige om. Men, er den nye vegen i Haresporet ein ulovleg gangveg eller ein lovleg sti?