Dette huset gjekk for 5 millionar. Sjå alle eigedommane som skifta eigar i februar

Her kan du sjå kva eigedommar som vart kjøpt og selde i februar i år, og kva prisar dei gjekk for.