Sjekk alle eigedommane som skifta eigar i desember

EIGEDOM: Sjekk kven som selde og kjøpte eigedommar og kva pris eigedommane gjekk for.