Bjarne (82) arva eigedommen av foreldra. No er den til sals for 60 millionar kroner

Av

Rieber Garden, som den kallast, som ligg for sal på Hordnes, er verdsett til 60 millionar kroner.