Nistad Transport-sjefen reiser sjølv til ulykkestaden: – Slike ting er det verste

Det var ein trailer frå Nistad transport som velta på E39. Sjefen Arne Nistad er på veg til staden, og er glad sjåføren hans ikkje kom til skade.