Den eine søya til Stig Ove (30) vart truleg biten av hoggorm: – Juret kjem til å falle av

Naturen kan vere nådelaus. Det fekk nyleg ei av søyene til Stig Ove Ølmheim erfare.