Møt Sigrunn – Svanøys nye kjæledegge

Ein morlaus, forkommen og underernært hjortekalv har vanlegvis dårlege odds for å leve opp. Men Sigrunn har fått sjansen etter ein haste-adopsjon frå Norsk Hjortesenter sist veke.