Hallvard Skadal kjøper opp eigedommar i Askvoll og Fjaler

Hallvard Skadal har kjøpt bankbygget i Dale. Frå før eig han bankbygget i Askvoll.