Ein tipsar sende inn bilde frå ein SMS som han mistenker er svindel.

«Gratulerer! Du er valt for å ta imot våre helt nye Coop-tilbod», står det mellom anna, etterfølgt av ei lenke.

– Eg opnar aldri slike lenker, men det gjer mange andre, seier tipsaren, som ikkje ønsker namnet sitt på trykk.

Inne i svindelperiode

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop er sikker på at dette er svindel.

– Vi er dessverre veldig plaga av falske e-postar og SMS-ar om dagen. Det har vi og andre store selskap vore i fleire år, men det går i bølger. Akkurat no er vi inne i ei periode med ekstremt mange tilbakemeldingar frå kundar som har blitt forsøkt lurt via e-post eller SMS, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

Han oppfordrar alle som får slike meldingar om å sende dei til Coop, slik at dei kan spore opp bakmennene. Kristiansen seier Coop i svært lita grad kommuniserer med medlemmane via SMS, og at det berre skjer til medlemmar som har gitt samtykke til det.

– Vi kommuniserer mykje gjennom medlemsappen vår, seier han.

– Folk er meir på alerten enn før

Svindelmeldingar har blitt dagleg kost for mange store bedrifter dei siste åra. Kristiansen seier at dei fleste heldigvis ikkje bit på.

– Det har vore mykje fokus på svindel, så varsellampene ringer fortare hos folk no enn før. Men likevel er slike meldingar med å svekke tilliten til informasjonen vi sender ut. Coop er eigd av kundane og er heilt avhengig av deira tillit i kommunikasjonen rundt medlemsfordelane, seier Kristiansen.

Kristiansen kjem med tre teikn på at noko truleg er svindel:

  • Avsendaren sin e-postadresse kjem ikkje frå firmaet som dei hevdar er avsendar. Ofte kjem e-posten frå merkelege adresser.
  • E-posten inneheld rettskrivingsfeil. Ofte inneheld spammeldinga skrivefeil eller merkelege ord og formuleringar som kan tyde på at det er brukt Google Translate.
  • Verkar tilbodet for godt til å vere sant, er det ofte det. Dei fleste spammeldingar vi ser går på gratis gåvekort eller at ein har vunne ein konkurranse ein aldri har deltatt i.