Eivind har ei bøn til butikkeigarane. – Ikkje lat oss risikere å sitje inne til mai

Artikkelen er over 2 år gammel

JØLSTER: Eivind Myklebust ber dei som eig eller driv butikkar om å gruse parkeringsplassar og stikkvegar betre.