Svenn Ove blir hardt ramma av ny E39. – Eg er berre ein bonde på samfunnets sjakkbrett

GLOPPEN: – For storsamfunnet er dette som eit sjakkspel, og eg er berre ein bonde. Og taper du ein bonde, så går spelet sin gong, seier Svenn Ove Bjørkelo, som blir hardt ramma av vegutbygginga.