Dette er mange huseigarars store skrekk, men Kenneths råd kan vere til god hjelp: – Det går fint å sjekke sjølv

Av

Er dei mange nok, kan dei bli plagsomme leigebuarar. Slik kan du sjekke om krypa kosar seg i bustaden din.