Tim Ørjan: « Eg har ikkje anna val enn å bore ned gjerdestolpar i naboens garasje»

Men Tim Ørjan Aase nektar å gi seg. No trugar han med advokat.