Camilla (44) brukte åtte år på å leite etter ein gard i Sunnfjord. Gav opp og flytta til Flisa

Camilla Solheim flytta frå alle vennane og nettverket sitt i Førde. Grunnen var at ho ikkje fekk fatt i gard i Sunnfjord. Ho synest kommunane er alt for slepphendte med dispensasjonar frå buplikta.