Ber om nytt busstopp i Vieåsen

Rune Tilseth i Viebakkane sameige har søkt om nytt busstopp på vegen opp til Vieåsen. Ikkje plass og vanskeleg på vinterstid, seier kommunen.