No har dei sikra pengane til bassenget i Bulandet

Bassengnemnda i Bulandet har sikra seg finansieringa til å fullføre bassenget. Kostnaden er 9 millionar kroner, og 3,5 av dei kjem frå kronerulling.