For 14 år sidan slo Endre (32) opp med Kristina (28) på bensinstasjonen i Naustdal – no er dei gifte

Første gong Kristina A. Kalland og Endre Kalland var kjærastar var aldersforskjellen for stor. Andre gong klaffa det, og etter 10 år som kjærastar gifta dei seg.