Her er Christoffer (32) og Elise (30) nygifte. Berre 30 timar etter at dei forlova seg

Dei lånte ringar frå den lokale gullsmeden, fekk varaordføraren til å vigsle og hanka inn tilfeldige personar som vitne.