Brannfolk får oftare kreft. På Sande har dei tatt grep

Reinhald og gode rutinar kan bety liv eller død for brannvesenet. På Sande i Gaular er har dei no fått eit tilbygg som kan redde liv.