Har brukt 10 år på å skrive om 500 hus. – Førde har ingenting å skjemmast over

Arkitekt Kolbjørn Nesje Nybø (61) har skildra husa i fylket vårt i ei bok på over 600 sider: – At noko blir oppfatta som stygt betyr ikkje at det er det.