Tilset tre nye i Dale

Etter fusjonen med Sunnfjord Energi lova BKK nye arbeidsplassar i Sunnfjord. No byrjar dei første å komme på plass.