I verda finst berre 40 av den: Karen (29) og sambuaren skal leige ut éin av dei

– Den ser ut som eit leiketøy!