– Det spørst om dei har guts til å opne vegen utan å grave den opp

Av

Innsatsleiar Ivar Kvant seier at i beste fall er E39 opna i løpet av nokre timar, i verste fall blir den stengt lenge.