Anna Elisa Tryti blei trua med at ho skulle drivast til sjølvmord

– Trakasseringa vil føregå heilt til du endrar kurs, trekker deg frå politikken, eller tek sjølvmord, står det i eit av trusselbreva Anna Elisa Tryti har politimeldt.