Ho har vore trakassert og trua i fleire år. I Naustdal føler ho seg trygg

Anna Elisa Tryti har blitt forfølgd og trakassert i Bergen der ho bur. Men ved familehytta i Naustdal føler ho seg fri.