UiBs stygge, utstoppa dyr tar av på nett

Av

Dette er nokre av dyra som ikkje blir stilt ut når Naturhistorisk museum i Bergen opnar dørene igjen.