Askvolling sjekka ut av stor bedragerisak i Bergen. Vurderer erstatningskrav mot staten

Asgeir Steinsland Hansen vart fengsla i Bergen sikta for grov økonomisk utruskap. No har politiet trekt siktinga mot askvollingen.