Prisrekord i Kalfaret i Bergen

Av

Einebustad selt tre millionar over prisframlegg.