– Vi vil snu alle steinar for å sjå om det er noko vi kan gjere annleis

Haugastøl Turistsenter leigde ut syklar til gruppa som blei råka av dødsulykka. – Vi blir veldig påverka, seier Bjørn Kaupang.