Vil ha vindmøller, men ikkje i Askvoll

Askvoll er positiv til nasjonal ramme for vindkraft, men vil ikkje ha vindmøller i eigen kommune.