Firmaet vil ha nytt steinbrot, men blir truga med bot viss dei ikkje ryddar opp det førre

Kommunen har mykje å utsetje på firmaet: Ei fylling i sjø må fjernast. Skrotstein må dekkast til og plantast over. Skråningar må sikrast.