Sebastian (24) er den første på Vestlandet med 5G-dekning

I desember opna Telenor sin fyrste 5G-pilot for mobilnett på Vestlandet. Det er det to husstandar i Askvoll som får teste ut.