Inviterer til folkemøte for å få fart på butikk og pub

Korleis skal butikken, puben og bygget drivast framover for å få høgare inntekter og meir aktivitet?