Fire lærarar får dårleg tid på grunn av ferjeruter. No ber rektor om at ferjesystemet blir endra

Lærarane frå Askvoll må stresse til og frå jobb for å rekke ferja heim til barnehagen stenger. No ønsker rektor på Atløy å få inn ein ferjeavgang seinare på ettermiddagen.