I Askvoll er det fisk som gir både inntekt og formue

Alle dei fem med høgast inntekt i Askvoll kommune i 2018, driv med fiske og oppdrett.