Søker om å få sprenge 52.000 tonn ut av sjøbotnen

Kystverket vil utbetre innseglinga til Bulandet i Askvoll.