Atløysambandet treng større plass – må utvide kryss ved skule