Veks i rekordfart, men blør millionar

Norsk Bergsikring veks i rekordfart, men veksten kostar. I fjor fekk selskapet eit driftsunderskot på 30 millionar.