Vegard bur på ein gard der det kan komme veg ein gong. No vil han få frigjort arealet

Delar av garden til Vegard Vilnes er bandlagt. No ønsker han at Askvoll kommune skal fjerne dette.