For ni år sidan lovde kommunen at utvidinga av byggefeltet skulle starte – først no kjem dei i gang

I 2010 lovde Askvoll kommune å starte arbeidet med utviding av det kommunale byggefeltet på Høgda i Førdefjorden. No, ni år seinare, er arbeidet endeleg i gang.