Registreringsnummer og initialar stod på blåsa. Likevel tok kontrollørane garnet hans

Atle Selvik fatta ikkje kvar det var blitt av garnet han hadde sett på Gjelsvika. Så viste det seg at kontrollørane hadde teke det, fordi garnblåsa hans var merkt etter feil regelverk.