Skulle bygge nye leilegheiter i sentrum. Trekte seg etter skuldingar og sjikane

Naboprotestar og skuldingar mot enkeltpersonar gjer at eigarane trekker seg frå heile prosjektet. – Dette har gått på helsa laus, seier Øystein Våge.