Kommunen står på ultimatumet: – Enten flyttar dei til eigedomen eller så kan dei selje den

Saka om tvangssalet på ein eigedom på Flokenes i Askvoll hamnar hos Fylkesmannen.