Eigedomssalet i Askvoll i januar

EIGEDOM: Sjå kven som selde og kjøpte eigedommar og kva prisar eigedommane gjekk for.