Vil ha betre brannsikring på Atløy skule og barnehage

Atløy skule og barnehage har ikkje brannhydrant i nærleiken. I spørjetimen til kommunestyret spurde Venstre om kva tid skulen ville få dette på plass. Dei er ikkje nøgde med svaret.