Har kartlagt løna til kommunetilsette. Sjå dei lokale tala

Artikkelen er over 2 år gammel

TARIFF: Forhandlingane mellom kommunesektorens organisasjon (KS) og representantar frå fagrørsla er i gang. Sjekk lønsnivået i vårt dekningsområde.

DEL

Nyleg starta forhandlingane for fleire hundre tusen kommunalt tilsette, rundt om i landet.

I høve forhandlingane mellom fagrørsla og KS, har Fagbladet henta inn lønsstatistikk frå alle dei norske kommunane, med eit unnatak: Oslo. Hovudstaden er nemleg ikkje ein del av hovudtariffavtalen i KS-området.

Lønsstatistikken er presentert i ein søkbar database på Frifagbevegelse sine nettsider. Her er det lagt vekt på løna til rådmannen i dei aktuelle kommunane, toppleiarane, akademikarane og dei «vanlege» kommunetilsette.

Firda har sortert ut resultata i vårt dekningsområde.

I tabellen under kan du samanlikne løna til rådmenn, toppleiarar, akademikarar og «vanlege» kommunetilsette her lokalt.

Artikkeltags