Lærarane: – Var dette meininga? Å reforhandle alle lokale lønstillegg?

Lærarane kan risikere at mange lokale lønstillegg vert nulla ut av årets lønsoppgjer. Difor må alle eksisterande tillegg vurderast på nytt, seier fylkesleiaren.