Fryktar for helikoptersikkerheita i Nordsjøen

SLIT ØKONOMISK: Selskapet Bristow som har flygningar til Nordsjøen har gått i minus fem av dei seks siste åra. Tapet har vore 470 millionar kroner før skatt.

SLIT ØKONOMISK: Selskapet Bristow som har flygningar til Nordsjøen har gått i minus fem av dei seks siste åra. Tapet har vore 470 millionar kroner før skatt. Foto:

Av

Fleire helikopterselskap slit økonomisk. Industri Energi er redd kostnadspress kan gjere det mindre trygt å fly til og frå norsk oljeinstallasjonar.

DEL

Det er spesielt selskapet Bristow som har problem etter oljekrisa, skriv Stavanger Aftenblad. Selskapet gått i minus fem av dei seks siste åra. Tapet har vore 470 millionar kroner før skatt.

Også selskapet CHC Helikopter Service slit, trass ein framgang i førre rekneskapsår. Resultatet auka frå 6,6 til 77,4 millionar kroner, men kom ifølgje selskapet av ei ekstraordinær innbetaling.

Industri Energi er den største fagforeininga for dei som jobbar i oljebransjen. Fagforeininga fryktar at stadige krav til kostnadskutt over tid kan gå ut over flysikkerheita.

– Det blir stort lagt press på dei tilsette. Alle ønsker å gjere ein god jobb og vere så effektive som mogleg, seier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø til avisa.

Noregssjef Heidi W. Heimark i Bristow avviser samanhengen mellom svak økonomi og sikkerheit.

– Vi har heile tida halde oppe dei same krav til trening og vedlikehald, seier Heimark. Ho påpeikar at selskapet i førre rekneskapsår gjennomførte 30.000 flytimar utan alvorlege hendingar.

Artikkeltags